เวลาทำการ ภาคต้น / 2562  (15 ก.ค. – 25 พ.ย. 62)
จันทร์-ศุกร์  8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
เปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดชดเชย)
13 ต.ค. 2562 11.00-19.00 น.
14 ต.ค. 2562 8.00-20.00 น.
   
ช่วงสอบปลายภาค
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เสาร์-อาทิตย์  9.00-19.00 น
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
   

       

--> วันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
--> วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2562