QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archives QuickLinkh talk QuickLinkh activuties

1-31 Jul 2020

Mon-Fri: 8.30 am-4.30 pm
Sat-Sun: Close
Official Holidays: Close

View all opening hours

20200702 clarivate led th

   ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสนุกกับกิจกรรม Web of Science Quiz 2020 ในช่วง COVID-19 ระบาดและต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและ Work From Home เพื่อชิงรางวัลใหญ่ บัตรกำนัล Shopping Mall มูลค่า 100USD 

เพียงตอบคำถามง่าย ๆ จำนวน 3 ข้อที่  https://bit.ly/2zW4rIh

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสำนักพิมพ์ Clarivate Analytic 

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 กรกฎาคม 2563 


  Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ของบริษัท Clarivate Analytic ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคีดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Articles) ซี่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากวารสารที่มีคุณภาพใม่น้อยกว่า 15000 รายชื่อ สามารถเชื่อโยงไปยังบทความหรือผลงานอื่น ๆ ที่เดี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการ (Related Record) จากผลการสืบค้นที่ได้ 

  ความสำคัญของการใช้ Citation Database ในการทำวิจัยคือ Citation Database ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิชาการ (Cited References) ว่ามีบทความใดที่นำผลงาน บทความ เอกสารสิทธิบัตร ที่มีผู้อื่นทำไว้แล้วไปใช้ในการอ้างอิงบ้าง และด้วยวารสารที่ถูกทำ Index ในฐานข้อมูล Web of Science นี้เป็นวารสารที่มีคุณภาพ จึงมีประกาศของ ก.พ.อ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2562 ว่า Web of Science เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

(อ้างอิงจาก https://lib.ku.ac.th/2019/images/Publishing/Ratchakitja_2562.pdf

   ในปี พ.ศ. 2562 หรือ ค.ศ. 2019 มีผลงานของอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Index อยู่ใน Web of Science หลายบทความ และทางสำนักพิมพ์ Clarivate Analytic เจ้าของ Web of Science ได้แสดง Top 5 ของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากที่สุด (รายงานจาก Web of Science เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563) คือ 

ชื่อวารสาร

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์

ค่า Impact Factor

ค่า Quartile

Scientific Report

11

4.01

Q1

Chiang Mai Journal of Science

14

0.34

Q4

Materials Today Proceeding 

14

-

-

Italian Journal of Food Science

11

0.74

Q4 

** ค่า Impact Factor คือ เครื่องมือที่ช่วยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร โดยคิดจากจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี 

** ค่า Quartile เป็นค่าที่ใช้จัดกลุ่มคุณภาพของวารสารในแต่ละสาขา มี 4 ระดับ Q1 คือวารสารที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในกลุ่ม และ Q4 คือวารสารที่มีคุณภาพต่ำที่สุดในสาขา

Web of Science ได้จัดอันดับผลงานของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการอ้างอิงมากที่สุดในปี 2019 ดังต่อไปนี้ 

Importance-Performance Analysis based SWOT analysis
By: Phadermrod, Boonyarat; Crowder, Richard M.; Wills, Gary B.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT   Volume: ‏ 44   Pages: ‏ 194-203  
Published: ‏ FEB 2019
Times Cited: 29 (Highly Cited Paper in field)

Room temperature toluene gas sensor based on TiO2 nanoparticles decorated 3D graphene-carbon nanotube nanostructures
By: Seekaew, Yotsarayuth; Wisitsoraat, Anurat; Phokharatkul, Ditsayut; et al.
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL   Volume: ‏ 279   Pages: ‏ 69-78  
Published: ‏ JAN 15 2019
Times Cited: 22

Microwave heating extraction of pectin from lime peel: Characterization and properties compared with the conventional heating method
By: Rodsamran, Pattrathip; Sothornvit, Rungsinee
FOOD CHEMISTRY   Volume: ‏ 278   Pages: ‏ 364-372 
Published: ‏ APR 25 2019
Times Cited: 19 (Highly Cited Paper in field)

**สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูล Web of Science โดยเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด www.lib.ku.ac.th ** 

20200622 gale led resize th

Knovel db2020 resize

Knovel en led

   KU Students and personnel are invited to join us for Knovel Training (in English), Speaker by Mr. Lionel New, Head of Solution Engagement, Resources Solution (Engineering), Elsevier.

Knovel is an interactive platform that provides access to trusted technical reference materials and is used by top engineering organizations worldwide. This session will provide insights into:

 • The best ways to search for answers through Knovel’s extensive technical reference and content areas
 • Leveraging interactive tools, such as, Interactive Equations, Data Search and Unit Converter
 • How to save searches and access content event when you’re offline

Date: July 17, 2020
Time: 2.00-3.00 pm.

Please register at >>> https://forms.gle/ZgNnxUFrLRcHc4h17

For more information, please contact Ms. Sarunyaporn Cholitkul, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or Line @kulibrary (https://line.me/R/ti/p/%40kulibrary)

Books Recommendation

 • SEEEM : มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา

  SEEEM : มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา

 • ค่อยๆ ไป แต่ไม่หยุด

  ค่อยๆ ไป แต่ไม่หยุด

 • ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 • หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนควรรู้

  หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนควรรู้

 • ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ : ความบกพร่องทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความบกพร่องทางระบบการรับรู้และสั่งการ

  ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ : ความบกพร่องทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความบกพร่องทางระบบการรับรู้และสั่งการ

 • สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย

  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย

 • การสร้างสำนึกพลเมือง

  การสร้างสำนึกพลเมือง

 • วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง : แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง

  วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง : แนวทางอาชีพการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง

 • เข้าใจเศรษฐศาสตร์-อดีตถึงปัจจุบัน

  เข้าใจเศรษฐศาสตร์-อดีตถึงปัจจุบัน

 • บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา

  บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา

News & Events

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

วันคล้ายวันสถาปนา สำนักหอสมุด ครบรอบ 43 ปี

 
google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website