คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาท ห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง / จิอะกิ คุโด เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562

หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนายแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ ที่ค้นพบว่า ความเจ็บป่วยและความผิดปกติทางร่างกายนั้นมีสาเหตุสำคัญจากการที่เส้นประสาทเสื่อสภาพลง หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีการฟื้นฟูเส้นประสาทให้กลับมาแข็งแรง ด้วยวิธีที่ทำได้ง่ายและใช้ได้ผลจริง โดยแบ่งเป็นวิธีฟื้นฟูเส้นประสาทพื้นฐาน วิธีฟื้นฟูเส้นประสาทพื้นฐานเก็บคาง ยืดอก การปรับสรีระท่าทางให้ถูกต้อง รวมทั้งวิธีฟื้นฟูเส้นปนะสาทที่ผสมผสานอยู่ในกิจวัตรประจำวัน เช่น การนวดเหงือกขณะแปรงฟัน การอาบน้ำ การแคะหู เป็นต้น

Call No. RC349.8 .ค44

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ