วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข / Robert Twigger ; แปล กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์, กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2562

Micromastery หรือ วิชาจิ๋ว ในหนังสือเล่มนี้เป็นไอเดียใหญ่ที่ซ่อนไว้ในเทคนิคเล็กๆของสรรพวิชามากมาย การฝึกวิชาจิ๋วมิได้สอนให้ทำเรื่องยิ่งใหญ่ แต่เป็นการลองเริ่มต้นฝึกทักษะเล็กๆอันเรียบง่าย
ฝึกแล้วฝึกเล่าจนกระทั่งเป็นเซียนในศาสตร์เล็กๆนั้น และก่อให้เกิดการพัมนาทั้งความคิดและจิตใจไปพร้อมกันด้วยเนื้อหาในเล่มอธิบายทั้งความหมาของวิชาจิ๋ว เทคนิควิธีการต่างๆของการฝึกฝน วิชา
จิ๋ว 39 วิชา เช่น การวาดลายเส้น การพลิกเรือแบบเอสกิโม การผ่าซุง การยืนโต้คลื่นการพูดหัวข้อใดก็ได้นาน 15 นาที การก่อกำแพงอิฐ การเขียนบท เรียนเพลง La Marseillaise หรือกลับรถ 180
องศาด้วยความเร็วสูง เป็นต้น

Call No. BF201 .ท17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด