ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย / ยะมะดะ มะซะรุ ผู้เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ ผู้แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561

หนังสือ ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย เล่มนี้แนะนำวิธีขายตามแนวทางของผู้เขียนที่ไม่ใช่วิธีปกติที่คุ้นเคย ด้วยการเปลี่ยนวิธีขายให้เข้ากับยุคสมัย แม้ว่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมคือ องค์ประกอบ
3 ประการคือ สินค้า ผู้ซื้อ และร้านค้าหรือบริษัท หากเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการขายแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการตลาด หรือการโฆษณา ให้มี
การเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกัน ในลักษณะของการทำงานเป็นทีม บนพื้นฐานอันมี สินค้า ผู้ซื้อ และร้านค้าหรือบริษัท รวมอยู่ครบเพื่อสร้างโครงสร้างขึ้นมา หนังสือเล่มนี้แนะนำเทคนิคการขายหลายแบบ
เช่น ขายด้วยเทคนิค "แต่" ขายด้วยเทคนิค "แผลง" และขายด้วยเทคนิค "สลับ" และมองหาวิธี "มัดใจ" โดยวิเคราะฆืพฤติกรรมผู้บริโภคแบบง่ายๆ

Call No. HF5438.25 .ม112 2561

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด