10 years Syncrotron

หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน / สราวุฒิ สุจิตจร ... [และคนอื่น ๆ], นครราชสีมา : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2561

หนังสือ หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สำหรับประชาชน และผู้ที่สนใจเนื้อหาในเล่มยังได้รบวรวมผลงานวิจัยต่างๆ
ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนทั้งที่เป็นผลงานร่วมและเอกชน ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น และเส้นทางการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนของ
ประเทศไทย โดยเนื้อหาแบ่งเป็นหมดหมู่ต่างๆ เช่นซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านการแพทย์ซินโครตรอนกับงานอุตสาหกรรมอาหาร ซินโครตรอนกับงานวิจัยทางการเกษตร
ซินโครตรอนกับอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และยาง ซินโครตรอนกับอุตสาหกรรมโลหะ ซินโครตรอนกับงานนิติวิทยาศาสตร์ ซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านโบราณคดี ซินโครตรอนกับผู้ด้อย
โอกาส เป็นต้น

Call No. QC793.5.E622 .ห15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website