nature medicine

พฤกษบำบัด ยาดีจากธรรมชาติ / เอมี บริกส์ เขียน ; กานต์รวี ทองพูล แปล, กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2562

หนังสือ พฤกษบำบัด ยาดีจากธรรมชาติ เล่มนี้รวบรวมสมุนไพรที่นิยมใช้ในต่างประเทศและให้ผลดีกับร่างกายในด้านต่างๆ เช่น สมุนไพรช่วยบำรุงสมอง สมุนไพรช่วยให้หลับสบาย
ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหาร บำรุงหัวใจ และสมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับเพศชายและเพศหญิงรวมเกือบ 100 ชนิด พร้อมแนะนำวิธีใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ชงดื่มเป้นชา ต้มดื่ม ใช้เป็นขี้ผึ้งหรือน้ำมันสำหรับใช้ภายนอกและสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการบำบัดรักษาซึ่งได้รับการยอมรับ เช่น กัญชา ขมิ้น
ขี้เหล็ก ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

Call No. RM666.H33 .บ171

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด