megic water

น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 / เรียบเรียง ปรัชญา ปานเกตุ, กรุงเทพฯ :
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2562

หนังสือ น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จัดทำโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่ได้รับมอบ
หมายให้รับผิดชอบหลักในพระราชพิธีเบื้องต้น ในพระราชพธีบรมราชาภิเษก อันได้แก่ พิธรพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงมรุธาภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภช พิธีเสกน้ำ
พระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงมรุธาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม และจาก
พระวิหารหลวง ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Call No. DS570.6.V3 .ป171

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website