2knowledge from the field

ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และสำนวนไทยจากไร่นา / จรัญ จันทลักขณา, ผกาพรรณ สกุลมั่น และ J. Lindsay Falvey, กรุงเทพฯ :
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย, 2558

หนังสือ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และสำนวนไทยจากไร่นา เล่มนี้ฉายให้เห็นภาพในอดีต เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรกรของชาวบ้าน อันสอดคล้องกับธรรมชาติที่ประกอบด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ จนกลายเป็นวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นรากเหง้าของการเฏษตรว่าเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน เช่น การใช้วัวควายลากไถ ลากคราด เตรียมดินปลูกข้าว
แรงวัวควายแบ่งเบาภาระให้คน คราดที่ประดิษฐ์ขึ้นมานับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากภูมิปัญญา วิถีการเลี้ยงไก่ วัว ควายไว้ในครัวเรือนเพื่อบริโภค เพื่อความเพลิดเพลิน จนเกิดเป็น
ความผูกพันธ์และสำนวนเปรียบเทียบ เช่น ตีวัวกระทบคราด

Call No. HN700.55.z9.C6 ภ417

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website