egg

ไข่ไก่ : ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / ผู้เขียน: Jindrich Petrlik, นนทบุรี :
มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2561

หนังสือ ไข่ไก่ : ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เล่มนี้เป็นรายงานผลการวิจัยการตรวจสอบไข่ไก่ จากไก่ที่คุ้ยเขี่ยอาหารกิน
อิสระ ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างยาวนาน 6 พื้นที่ คือ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง พื้นที่
อุตสาหกรรม อ.เมืองสมุทรสาคร พื้นที่อุตสาหกรรม ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี พื้นที่อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ของแก่น แหล่งกำจัดขยะของเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี และเขต
อุตสาหกรรม อ.บ้านหมอ สระบุรี การตรวจสอบสารต่างๆ 3 กลุ่ม คือ 1)สารไดออกซิน/ฟิวแรน พีซีบี และพีเอเอช 2) สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชนิดออร์แกโนคลอรีน เพนตะคลอ
โรเบนซีน และเฮกซะคลอโรบิวทาไดอีน 3) กลุ่มสารหน่วงการติดไฟประเภทโบรมีน

Call No. TX535 .พ54

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website