2 31bodylanguage

31 กฎถอดรหัสภาษากาย กำชัยชนะเหนือคู่เจรจา / แปลและเรียบเรียงโดย กิติมา อมรทัต, กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2562

ภาษากายเป็นสื่อสัญญาณที่แฝงอยู่ในอากัปกิริยา บุคลิกภาพ และการแสดงออก ครอบคลุมความหมายได้มากกกว่าคำพูดเกิน 9 ใน 10 ส่วน ทั้งยังเป็นส่วนสร้างให้เกิดความสำเร็จหรือล้มเหลว
ภาษากายจากตัวเราเป็นสร้างความประทับใจในการสนทนา และการเรียนรู้ฝึกฝนจนสามารถอ่านคนได้จากภาษากาย ทำให้เราสามารถควบคุมการเจรจา เป็นกุญแจไปสู่นำความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้
แนะนำวิธีการแสดงออกทางกาย เช่น พลังแห่งการจับมือ กายวิภาคแห่งการเผชิญหน้า สัญญาณแห่งความรัก การแต่งกายที่นำไปสู่ความสำเร็จ และการอ่านผู้อื่นให้ถูกต้อง เป็นต้น

Call No. BF637.N66 .ก34

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website