2jlpt

GO! JLPT N4 การอ่าน / ฮิโตมิ ทาชิโระ ... [และคนอื่นๆ] เขียน ; น้ำใส ตันติสุข แปล, กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562

หนังสือ GO! JLPT N4 การอ่านเล่มนี้เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 และใช้เสริมสร้างทักษะการอ่านข้อความขนาดสั้น-ขนาดกลางในชีวิตประจำวัน เนื้อหาแบ่งเป็น
2 ส่วนคือ บทพัฒนาทักษะซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัดให้ฝึกเพื่อให้คุ้นเคยกับการอ่านและการตอบคำถาม และตัวอย่างข้อสอบที่เหมือนจริง

Call No. PL537.5 .ก82

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website