2sci of fish protein

วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา / จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล, กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2562

หนังสือ วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา เล่มนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ หลังการจับปลา จนถึงการนำเนื้อปลามาแปรรูปด้วยกระบวนการต่างๆ จนเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่นความเข้าใจโครงสร้างของโปรตีนหลัก 3 ชนิดในเนื้อปลา
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีหลังการจับ ดัชนีบ่งชี้ความสดของปลาในทางอุตวาหกรรม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลต่อคุณภาพเนื้อปลา โปรตีนเอสและกิจกรรม
และการควบคุมกิจกนนใของโปรตีนเอส เป็นต้น

Call No. QP551 .จ37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website