ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป สำนักหอสมุด มก. รับชำระค่าบริการห้องสมุดทุกประเภทด้วย QR Payment เท่านั้น สะดวกและรวดเร็ว เพียงมี Mobile Application ของธนาคารใดก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123

 


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ