การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น / ผู้เขียน ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่ ; ผู้แปล กัญญรัตน์ จิราสวัสดิ์, นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2562

หนังสือ การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น ชี้ให้เห็นว่า วุฒิภาวะนั้นไม่จะเป็นต้องไม่มีอารมณ์ด้านลบหรือต้องความคุมการแสดงอารมณ์ด้านลบ หากแต่ต้องรู้จักอารมณ์ต่างหาก ทุกๆอารมณ์นั้นมีประโยชน์ต่อตัวเรา ด้วยระบบการรับรู้ของคนเราต้องการการคัดกรองว่าอารมณ์นี้เป็นฟังชั่นก์เริ่มต้นหรือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย หรือเป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นไปอีกขั้น เตือนให้เรารับรู้ถึงปัญหาที่ลึกลงไปที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อน

Call No. BF576 .ป172

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด