ปู่หม่อนล้านนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน รวบรวมและเรียบเรียง, กรุงเทพฯ : บ้านมงคล, 2561

หนังสือ ปู่หม่อนล้านนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เล่มนี้ค้นคว้าและเรียบเรียงขึ้นในโอกาสที่ ศาสตร์จารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ 100 ปีบริปูรณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยคำว่า "หม่อน" ในภาษาล้านนา แปลว่า "ทวด" จึงเป็นที่มาของคำว่า ปู่หม่อนล้านนา เนื้อหาของหนังสือคือ ชีวิตและผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ตั้งแต่เกิด ชีวิตวัยเยาว์ การเรียน การรับราชการ ความสนใจด้านภาษาและประวัติศาสตร์ การอ่านศิลาจารึก การทำงานวิชาการและการทำงานบริหาร ผลงานด้านภาษา จารึกและประวัติศาสตร์ ผลงานเพลง และมังรายศาสตร์

Call No. DS570.6.P2 .ร42

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website