ท่าเตียน : วัด วัง บ้าน ร้าน ตลาด และผู้คน / ดำรงพล อินทร์จันทร์ เรื่อง ; ศรัณย์ ทองปาน บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2558

หนังสือ ท่าเตียน : วัด วัง บ้าน ร้าน ตลาด และผู้คน เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย "โครงการวิจัยชุมชนโดยรอบสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งที่ 1 (ชุมชนท่าเตียน-ปากคลองตลาด)"ซึ่งงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนิทรรศการ "ท่าเตียน: กรุงเทพฯ บทที่ 1 " ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ชมได้เห็น ท่าเตียนว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร มีความสำคัญเช่นไรกับการเกิดและเติบโตของกรุงเทพฯ พื้นที่อันเกิดจากองค์ประกอบของ วัด วัง ตลาดและผู้คนแห่งนี้มีความสำคัญเพียงใดต่อประวัติศาสตร์ไทยและสมควรถูกพัฒนาต่อไปอยางไร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมือง
Call No. DS589.B3 .ด217

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website