เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / เขียนโดย ทอม มาร์ติน ; แปลโดย อิทธิ ว่องวงศ์ศรี, กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณกุล, 2562

หนังสือ เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล เล่มนี้แนะนำการขายแบบ Invisible sales ที่ทำให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจซื้อของเอง ด้วยการทำการขายที่น้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น ด้วยการส้รางระบบให้ลูกค้าเดินเข้าหาเซลล์ด้วยตัวเอง เพื่อแชร์ข้อมูลและความต้อกงารของเขา และยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าได้อีกด้วย เนื้อหาในหนังสือ เรื่องของการขายด้วยวิธีการ Business to Business (B2B) การขายที่ปล่อยให้ผู้ซื้อเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าและทำความรู้จักกับลูกค้า ตัวอย่างของร้านกล้องเล็กๆในนิวยอร์ก ที่สร้างจุดแข็งเพื่อการขาย ชื่อเสียงของแบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิต การสร้างเครือข่ายบน Social media และการช่วยเหลือ และการใชประโยชน์จากเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบน social network เพื่อขับเคลื่อนการตลาด การขายผ่านสื่อ การสร้างเนื้อหาด้วยวิดีโอ ภาพถ่าย และไฟล์เสียงตลอดจนบทความ เพื่อช่วยลูกค้าและเพื่อการส่งเสริมการขาย

Call No. HF5415.1265 .ม27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด