เศรษฐศาสตร์ครอบครัว / อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562

หนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัวในกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง และผู้ที่สนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ครอบครัวและการเงินในระดับครอบครัว เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจครอบครัว บทบาทของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตราดและการส่งเสริมการตลาดที่มีต่อครอบครัวซึ่งถือเป็นผู้บริโภคหลักในระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงบทบาทของกฎหมายและสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคที่มีต่อครอบครัว เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินในระดับครอบครัวได้แก่ บทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อครอบครัว การบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว การวางแผนการออม การลงทุน ภาษี และการประกันภัยของครอบครัวรวมไปถึงการจัดการด้านที่อยู่อาศัยและการจัดการด้านมรดก ตลอดจนความผันแปรทางเศรษฐกิจและผลของความผันแปรทางเศราฐกิจที่มีต่อครอบครัว

Call No. HQ519 .อ17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website