สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียน ; ชัชนันท์ ประสพวงศ์ ภาพประกอบ, กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2562

EF (Executive Function) คือความสามารถระดับสูงของสมองที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณื และการกระทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย หนังสือ สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF เล่มนี้ แนะนำให้รู้จัก EF สำคัญอย่าไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง สร้างได้อย่างไร และเพราะอะไรเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่อง EF ตลอดจนการแก้ไข EF ในเด็กในเด็ก ด้วยการทบทวนหนังสือและงานวิจัยหลายเล่มของผู้เขียน พบว่า EF นั้นมีอยู่จริง และสามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ตัวตน จิตใจ self หรือ ego ของเด็กคนหนึ่งมีความชัดเจนมากพอที่จะสัมผัสได้

Call No. HQ769 .ป178

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ