ร็อกศึกษา : สุนทรียะ-การเมือง-พื้นที่ / วิริยะ สว่างโชติ, กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2562

หนังสือร็อกศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทที่ทำให้กำเนิดและผลิตดนตรี รวมถึงบริบทที่ตอบรับกับการทำให้ดนตรีเป็นกระแสนิยม ซึ่งตามมาด้วยการเป็นแหล่งขยายการลงทุนของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม การข้ามวัฒนธรรมและได้รับการตอบรับและไปมีอิทธิพลทางวัมนธรรมร่วมสมัยกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง บริบทที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน และดัดแปลงทางดนตรีให้เข้ากับฐานรากทางวํมนธรรม
ของอีกวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์ดนตรีแนวร็อกในแนวทางดังกล่าว

Call No. ML3534 .ว37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website