หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพฯ : กรมยุทธการทหารบก, [2561?]

หนังสือ หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธการ
ทหารบกครบรอบปีที่ 91 เนื้อหาในเรื่องหลักราชการซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึงคุณสมบัติอื่นๆอันมากกว่าความรู้ที่บุคคลพึงมี เช่น ความสามารถ
ความเพียร ไหวพริบ ความรู้เท่าถึงการ ความซื่อตรงต่อหน้าที่ ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป ความรู้จักนิสัยคน ความรู้จักผ่อนผัน ความมีหลักฐาน ความจงรักภักดี ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมายเหล่านี้ยังคงเป็น
คุณสมบัติสำคัญที่บุคคลพึงมีแม้ในเวลาปัจจุบัน

Call No. PL4209.M6 .ม1213

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website