พลังงานกับชีวิต / สุภาวดี น้อยน้ำใส, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ พลังงานกับชีวิต เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้ของนักศึกษาในกลุ่มวิชาการศึกษา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ประกอบการเรียนในด้านพลังงาน รวมรวมทฤษฎี
แนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบต่างๆ พลังงานในระบบนิเวศ พลังงานสิ้นเปลือง พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมกับ
พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

Call No. QC73 .ส46

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website