single subject research

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรับหลักสูตรและการสอน / อัญชลี สารรัตนะ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยวเหมาะสมสำหรับการใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อย โดยสนใจศึกษาพฤติกรรมและการเรียนรู้เฉพาะบุคคล หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิด
วิธีการวิจัยแบบต่างๆที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย รวมทั้งตัวอย่างงานวิจัยที่ได้มีการทำไปแล้ว ตังอย่างการวางแผน การออกแบบวิจัย การนำเสนอผลวิจัยแบบกราฟเส้น เหมาะกับด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะครูในโรงเรียนที่ต้องดูแลนักเรียนที่มีความหากหลาย ด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ

Call No. LB1028 .อ113

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website