goat milk

น้ำนมแพะ / โดย พัชรินทร์ ภักดีฉนวน, ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2561

หนังสือ น้ำนมแพะ เล่มนี้กล่าวถึง องค์ประกอบทางเคมีในน้ำนมแพะ ทั้งสารอาหารหลักและสารอาหารฟังก์ชั่น คุณภาพและการเสื่อมสภาพของน้ำนมแพะ การเกิดกลิ่นสาบและวิธีลด
กลิ่นสาบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ ความคงตัวต่อความร้อน กฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรซ์และสเตอริไลซ์ การแปรรูปไอศกรีม การแปรรูปเป็นนมผงและนม
เปรี้ยว และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การผลิตเนยแข็ง ครีม เนยเหลว โปรตีนเข้มข้น และการใช้น้ำนมเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง

Call No. SF388 .พ112

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website