2infographic

เล่าเรื่องให้ง่ายด้วย Infographic / ผู้แต่ง อิศเรศ ภาชนะกาญจน์, นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562

อินโฟกราฟิกคืออะไร ทำไมต้งอินโฟกราฟิก อินโฟกราฟิกช่วยอะไร อินโฟกราฟิกมีกี่รูปแบบ อินโฟกราฟิกกับธุรกิจ หนังสือ เล่าเรื่องให้ง่ายด้วย Infographic เล่มนี้นอกจากบอกเล่าถึง
ความหมายและความสำคัญของินโฟกราฟิกยังสอนให้มือใหม่สามารถสร้างอินโฟกราฟิกได้จากโปรแกรมง่าย เช่น Word และ Power point ตั้งแต่ขั้นตอนการสรุปข้อมูล การออกแบบ
ให้สวย จนถึงการผลิตชิ้นงานจริง

Call No. T385 .อ386

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด