QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ / ดลชัย บุณยะรัตเวช เขียนม, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561

หนังสือ พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ เล่มนี้นำเสนอเทคนิคการโน้มน้าวใจที่มีเสน่ห์อย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากกำหนดเป้าหมาย การโน้มน้าวใจเพื่อเซตคำตอบที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้
ฟังได้อย่างกระชับทรงพลัง และสะกดใจ จนจบบทสนทนาได้ด้วยดี เป็นหนังสือที่มีบทเกี่ยวกับการฝึกซ้อม ฝึกสังเกต และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการพูดโน้มน้าวมาเพิ่มเสน่ห์ให้กับทุกจังหวะ
ของการสื่อสาร และสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง

Call No. HF5718.22 .ด17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

  หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

  รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

 • สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

  สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

 • อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ

  อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

 • โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

  โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

 • ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

  ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

 • เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

  เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

 • คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

  คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events