QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น / ผู้เขียน ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่ ; ผู้แปล กัญญรัตน์ จิราสวัสดิ์, นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2562

หนังสือ การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น ชี้ให้เห็นว่า วุฒิภาวะนั้นไม่จะเป็นต้องไม่มีอารมณ์ด้านลบหรือต้องความคุมการแสดงอารมณ์ด้านลบ หากแต่ต้องรู้จักอารมณ์ต่างหาก ทุกๆอารมณ์นั้นมีประโยชน์ต่อตัวเรา ด้วยระบบการรับรู้ของคนเราต้องการการคัดกรองว่าอารมณ์นี้เป็นฟังชั่นก์เริ่มต้นหรือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย หรือเป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นไปอีกขั้น เตือนให้เรารับรู้ถึงปัญหาที่ลึกลงไปที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อน
Call No. BF576 .ป172

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • ร้อยเรื่องเล่า ตอน การฑูต 5 มี

  ร้อยเรื่องเล่า ตอน การฑูต 5 มี

 • พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

  พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

   
 • An introduction to the edible, poisonous and medicinal fungi of Northern Laos

  An introduction to the edible, poisonous and medicinal fungi of Northern Laos

 • ทำธุรกิจ เริ่มจาก 10 ให้ได้ 100

  ทำธุรกิจ เริ่มจาก 10 ให้ได้ 100

 • แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

  แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

 • เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

  เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

 • วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

  วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

 • สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

  สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

 • คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

  คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events