QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง / วิภาวี บริบูรณ์, กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2562

เนื้อหาในหนังสือ ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง เล่มนี้นำเสนอวิธีการเรียนวิธีการเขียนรูปมนุษย์ในงานศิลปะไทยวิธีใหม่ เป็นวิธีที่พยายามเทีบเคียงกับงานศิลปะตะวันตก เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนศิลปะในในช่วงเวลาปัจจุบัน เน้นความเข้าใจเป้นหลัก ในบทแรกๆ วิธีการคือหยิบเอาตัวอย่างงานและบางวิธีการของตะวันตกมาเทียบกับของไทย โดยมีคำอธิบายกำกับแต่ละหน้า
แต่ละหมวดหมู่ เริ่มต้นจากการเขียนหน้าคน สัดส่วนรูปคนในจิตกรรมไทย มือ และเท้า การวางโครงท่าทาง การเขียนมนุษย์ ลิง และยักษ์ โครงร่างยักษ์และลิง การเขียนมือเท้ายักษ์และลิง
องค์ประกอบของเส้น องค์ประกอบในพื้นที่จำกัด และองค์ประกอบในพื้นที่ไม่จำกัด

Call No. ND1021 .ว36 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

  โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

 • สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF

  สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF

 • การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

  การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

 • ปู่หม่อนล้านนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

  ปู่หม่อนล้านนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

 • สุราปกรณัม

  สุราปกรณัม

   
 • ศาสนากับความรุนแรง

  ศาสนากับความรุนแรง

 • เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

  เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

 • สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

  สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

 • ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง

  ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events