QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

ทำทีละอย่าง : วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ / ริค แฮนสัน เขียน ; ณัชร สยามวาลา แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558

หนังสือ ทำทีละอย่าง : วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ เล่มนี้เป็นหนังสือคู่มือวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ ส่วนใหญ่เป็นการฝึกภายในใจที่สามารถทำได้เป็นประจำ วิธีฝึกจิตทั้ง 52 วิธี ช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสิ่งดีๆในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นความั่นคงทางจิตใน การเห็นคุณค่าภายในตัวเอง ความสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์อันเจ็บปวด ความมีปะสิทธิภาพในการทำงาน ความอยู่เย็น
เป็นสุขไหวพริบปัญญา ไปจนถึงความสุขสงบภายใน ตัวอย่างเช่น การรับเอาสิ่งดีๆเข้าไปภายใน การดูแลปกป้องสมอง คลายความกังวลในความบกพร่องไม่สมบูรณ์แบบของตนเอง การยอมรับ
ความไม่รู้ การมีความสุขกับกิจกรรมที่ต้องใช้มือ การหาที่พึ่งทางใจ และการเติมเต็มช่องว่างในหัวใของคุณ

Call No. BQ5630.S16 .ฮ75 2558

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • ศาสนากับความรุนแรง

  ศาสนากับความรุนแรง

 • มือใหม่หัดเทรด Forex ถอดบทเรียนจากนักเทรดอาชีพ และทำกำไรได้จริง

  มือใหม่หัดเทรด Forex ถอดบทเรียนจากนักเทรดอาชีพ และทำกำไรได้จริง

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

 • คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

  คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

 • อีโก้และอิด

  อีโก้และอิด

 • จดหมายถึงแม่

  จดหมายถึงแม่

 • พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

  พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

   
 • สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

  สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

 • The Netherlands at its best

  The Netherlands at its best

 • หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

  หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events